Menu

16 czerwca 2017r.

Trzy kolejne domy mają już wykopane fundamenty. Dziś zlewaliśmy je również betonem.